Soroptimisternas stöd till våldutsatta flickor och kvinnor

Soroptimist Sweden är en del av det internationella nätverket Soroptimist International, som arbetar för att stärka flickor och kvinnor.

Soroptimisternas upprop mot kommuners nedmontering av stöd till våldsutsatta flickor och kvinnor

Under parollen ”OMSTART” stödjer Soroptimist Sweden landets kvinnojourer arbete med våldutsatta flickor och kvinnor. Denna fråga är nu högaktuell eftersom vi vet att mörkertalet för våldsutsatta kvinnor är hög under Corona pandemin

Soroptimisterna i Stockholm

Soroptimistklubbarna i Stockholm deltar (4 st) i det nationella projektet för att stödja landets kvinnojourer. Vi vill med detta upprop uppmärksamma flera kommuners ” omedvetna”? nedmontering av stöd till våldsutsatta flickor och kvinnor. Flera kommuner arbetar föredömligt tillsammans med sina kvinnojourer och stödjer och nyttjar den kompetens som byggts upp under 40 år för våldsutsatta kvinnor, medan andra saknar den förståelsen.

Trots uttalad politisk vilja och stora möjligheter för kommuner att samverka med idéburna kvinnojourer har flera kommuner nu börjat upphandla skyddat boende för kvinnor och barn.  Att välja att konkurrensutsätta en ideell verksamhet och skapa en ny marknad är ett ideologiskt beslut som inte utgår från de högtidliga löftena. Tidigare HVB-hem som nu gapar tomma efter flyktingar, vandrarhem, folk utan någon kunskap och erfarenhet av våldsutsatta kvinnors verklighet och behov vinner upphandlingar genom att dumpa priset. Att skydda vinstdrivande aktörer verkar viktigare än att skydda våldsdrabbade kvinnor och barn.  Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2020 har andelen privata, vinstdrivande aktörer ökat från 8 procent till 37 procent på 7 år.

I brist på kommunala bidrag stödjer Soroptimisterna kvinnojourerna samt påverkar kommunerna att ta sitt ansvar via olika aktiviteter t .ex brev till kommuner samt pressmeddelande till tidningar.

Soroptimisterna är en av världens största och också äldsta kvinnoorganisationer som snart fyller 100 år. För 100 år sedan kunde kvinnor för första gången i Sverige använda sin medborgerliga rösträtt och gifta kvinnor blev myndiga.  Vi tänker inte hundra år senare bevittna en kommunal nedmontering av en unik ideell verksamhet av hög kvalitet som verkligen lever upp till Soroptimisternas bokstav och anda. Sor optimist,  bästa syster, tillsammans kan vi återta agendan och stoppa våldet mot kvinnor.

Här kan du få mer information: På hemsidan och Soroptimist omstart eller på Facebook Soroptimist Sweden

Läs också…

Share This

Dela pressmeddelandet!

Dela pressmeddelandet så fler kan ta del av det!