Under parollen ”OMSTART” stödjer Soroptimist Sweden landets kvinnojourer arbete med våldutsatta flickor och kvinnor. Denna fråga är nu högaktuell eftersom vi vet att mörkertalet för våldsutsatta kvinnor är hög under Corona pandemin

läs mer