Upprepade självmordsförsök och självskadebeteenden hos barn, så unga som 10–11-år, är en vanlig komplikation vid PANS och andra immunpsykiatriskatillstånd.

läs mer