LifeMessage lanseras före jul – kan öka tryggheten hos 2,3 miljoner pensionärer

Trygghetslösningen LifeMessage lanseras före jul. Målgruppen är privatpersoner i åldern 40–60 år med äldre anhöriga. LifeMessage är en lättanvänd och trygg lösning som går ut på att ett meddelande automatiskt skickas till anhöriga i samband med att enheten aktiveras genom rörelse.

  • Coronapandemin har förstärkt vårt behov av enkel och trygg kommunikation. Alla vi har mött i vårt arbete med att utveckla LifeMessage har varit oerhört positiva till produkten för att den fyller ett viktigt behov av trygghet, samtidigt som den är effektiv och enkel att förstå och använda, säger Per Anderberg, innovatör och utvecklare vid Lifesystems Digital Solutions Nordic AB

Utvecklingen av LifeMessage började i samband med ett pilotprojekt där man testade och färdigställde produkten LifeMirror. Projektet genomfördes i samarbete med Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun samt Örebro universitet. Under testets gång utvärderades innovationen utifrån metoden användarcentrerad utveckling, ledd av forskare vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Det framkom att meddelande-funktionen i LifeMirror var den som uppskattades allra mest av både äldre och deras anhöriga och som bidrog till störst trygghetskänsla. Automatfunktionen att skicka ett meddelande aktiveras genom en rörelsedetektor.

  • Möjligheten att tidigt involvera slutanvändarna och få deras feedback har varit helt avgörande för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Och tack vare den föddes idén om att utveckla en egen enhet för enbart meddelandefunktionen, berättar Per.

Det finns ca 2,3 miljoner pensionärer i Sverige, vars anhöriga med stor sannolikhet har behov av att veta att deras nära och kära är trygga och säkra. Det behovet kan LifeMessage uppfylla. Produkten är nu CE-certifierad och kommer att säljas till privatpersoner via Internet. Till produkten kopplas en app som uppdateras löpande. En intressant notering är att det inom EU finns ca 75 miljoner pensionärer, så marknaden är med andra ord enormt stor.

För mer info och kontakt med företaget: Per Anderberg, 070-566 66 80,

 per@lifesystems.tech

2020 blev produkten och bolaget nominerade i kategorin Årets Digitala Innovation i Örebro. Samma dag som prisutdelningen skulle äga rum, stoppades hela evenemanget på grund av Coronapandemin. 


Kontaktuppgifter

Företag: Moniker Music

Hemsida: facebook.com/themoniker

Email:

Telefon: 0708-343839

Adress: Storgatan 27A

Postnummer: 471 31

Ort: Skärhamn

Skribent:

Namn: Malin Olsson

Befattning: PR

Email: malin@monikermusic.se

Telefon: 0721884945

Hemsida: facebook.com/themoniker


Läs också…

Share This

Dela pressmeddelandet!

Dela pressmeddelandet så fler kan ta del av det!