Kan en app rädda barns psykiska hälsa?

Publicerat 2022-03-25

Kan en app rädda barns psykiska hälsa?

Dådet på Latinskolan i Malmö har gett nytt bränsle till politiska diskussioner om metalldetektorer och krisplaner. Men för många är det istället ännu en påminnelse om vikten av att prata om hur barn mår.

– Vi vill fokusera på hur sådana här händelser som den i måndags kan förebyggas. Och det gör vi genom att fånga upp barn som mår dåligt och hjälpa dem med rätt saker, i rätt tid. 

Det säger Nicolina Fransson, grundare av Malmöstartupen Ommej, ett socialt inriktat företag som med innovation vill tackla en av världens största utmaningar – den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga.

– Vi tror att vi just har börjat komma ut ur en pandemi, men vi är fast i en annan. I dag är självmord den främsta dödsorsaken för unga människor. Vi har satt hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Men förutsättningen för att vi ska komma dit är ju att vår unga generation har en intakt psykisk hälsa. 

Tröttnade på pratet – startade eget

Efter över tjugo års arbete med barn och unga fick Nicolina Fransson nog av den ständiga diskussionen om utmaningarna med att ge barn rätt hjälp.

– Vi vuxna konstaterade hela tiden att barn inte kommer till tals och inte är delaktiga. Konsekvensen blir att barnen faller mellan stolarna och vi missar deras behov. Men att bara prata om det förändrar ju ingenting, säger hon.

Istället grundade hon Ommej, med det uttalade målet att öka barns delaktighet. I en app får barn och unga svara på forskningsbaserade frågor om samtliga områden i deras liv, som dynamiskt anpassar sig efter det enskilda barnets svar och dyker djupare in i relevanta områden. För barn i kontakt med verksamheter som BUP eller socialtjänst ger innovationen en möjlighet att berätta om den egna tillvaron, på sina villkor. Risker och behov kan enkelt förmedlas till de vuxna och skapar underlag för samtal som baseras på barnets perspektiv, vilket förebygger missförstånd från vuxnas tolkningar.

“Björnen sover inte”

– Det kan vara svårt för barn att prata om sin situation med en främling. Det kan handla om att de är mobbade i skolan eller att det är problem hemma. Tanken är att många unga, som känner sig bekväma med ny teknik, hellre berättar om sina liv med hjälp av en app.

Det säger Nancy Russo, universitetslektor vid Malmö universitet, som tillsammans med ett tvärvetenskapligt team av forskare studerat effekten av Ommej i tre av de kommuner som valt att arbeta med verktyget i verksamheter som socialtjänst, barnpsykiatri och elevhälsa. När barnen fick artikulera problemet kom man direkt till kärnan, blev utlåtandet.

– Det finns en utbredd inställning hos vuxna och verksamheter att vi inte ska fråga barn om deras problem om vi inte kan hjälpa dem. “Väck inte den björn som sover”. Men björnen sover inte. Istället måste vi våga ställa frågor – och lyssna på svaren, säger Nicolina Fransson.

Ny app i sommar

Ommej används idag av verksamheter i 13 kommuner över hela landet. I sommar släpps en ny app som innehåller flera hundra frågor, vägledning till stöd, fakta som normaliserar och information om barns rättigheter. Dessutom får barnen möjlighet att dela sina svar med en vuxen de litar på.


Kontaktuppgifter

Företag: Ommej AB

Hemsida: ommej.se

Email: eva.paulsen@ommej.se

Telefon: 0731-463735

Adress:

Postnummer:

Ort:

Skribent:

Namn: Eva Paulsen

Befattning: Market Manager B2C & B2B

Email: eva.paulsen@ommej.se

Telefon: 0731-463735

Hemsida: ommej.se


Läs också…

Share This

Dela pressmeddelandet!

Dela pressmeddelandet så fler kan ta del av det!